Μπλόκο Ελλάδας σε τομάτες από Τουρκία με ιό της ηπατίτιδας Α.

Μπλόκο Ελλάδας σε τομάτες από Τουρκία με ιό της ηπατίτιδας Α.

Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στο RASFF (Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης για Τροφές και Ζωοτροφές), την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών σε τομάτες από...