Παρουσία νέας ίωσης κυρίως στην καλλιέργεια μελιτζάνας.

Παρουσία νέας ίωσης κυρίως στην καλλιέργεια μελιτζάνας.

Πρόκειται για το ιό της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας, ο οποίος διαπιστώθηκε σε δείγματα φυτικών ιστών μελιτζάνας από θερμοκηπιακές...