Περισσότερη στήριξη στην μελισσοκομία με τη νέα ΚΑΠ εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περισσότερη στήριξη στην μελισσοκομία με τη νέα ΚΑΠ εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο κλάδος της μελισσοκομίας είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία και γενικότερα για τη βιοποικιλότητα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μελισσοκόμους σε όλη την ΕΕ