Επιστρεπτέα προκαταβολή 1.000 ευρώ προσφέρεται στους αγρότες κανονικού καθεστώτος.

Επιστρεπτέα προκαταβολή 1.000 ευρώ προσφέρεται στους αγρότες κανονικού καθεστώτος.

Όλοι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, δηλαδή με την προϋπόθεση ότι τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων, τεκμηριώνουν δικαίωμα για επιστρεπτέα...