Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 (Θερμοκρασία: 21-32℃)

Είδος
Τελευταία
Εξέλιξη
17/0515/0514/0513/05
ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ0.42€ 0.44€0.37€0.39€
ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β0.20€ 0.10€0.14€0.11€
ΚΝΩΣΣΟΥ Α0.37€ 0.32€-€0.32€
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α1.01€ 0.77€0.72€0.55€
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ1.03€ 0.87€0.75€0.65€
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β0.40€ 0.25€0.10€-€
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ0.30€ 0.15€-€-€
ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α0.64€ 0.80€0.78€0.65€
ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β0.21€ 0.24€0.17€0.22€
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α0.54€ 0.75€0.76€0.69€
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β0.12€ 0.13€0.15€-€
ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ0.23€ 0.26€0.22€0.20€
ΤΟΜΑΤΑ Α0.46€ 0.43€0.48€0.44€
ΤΟΜΑΤΑ Β0.10€ -€-€-€
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO1.02€ 0.96€1.00€0.82€
ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ0.14€ 0.12€0.11€-€
ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ0.53€ 0.51€0.43€-€
ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠΑΤΗ0.20€ 0.10€0.13€0.10€
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α1.02€ 1.13€1.20€1.07€
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β0.23€ 0.25€0.27€0.20€