Σύσκεψη μεταξύ Δημοπρατηρίων, Εμπόρων και Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας.

Σύσκεψη μεταξύ Δημοπρατηρίων, Εμπόρων και Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας.

Προγραμματισμένη συζήτηση εφ’ όλης της ύλης πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 21/3/2022 μεταξύ Δημοπρατηρίων, Εμπόρων κηπευτικών προϊόντων και Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας.

Η σύσκεψη έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Α.Σ. Ανατολή και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το σύνολο των Δημοπρατηρίων, μεγάλη μερίδα των επαγγελματιών εμπόρων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ιεράπετρας (και όχι μόνο) και μέλη του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας.

Κυρίαρχο θέμα όπου και μονοπώλησε την κουβέντα ήταν η διαδικασία ΔΙΑΛΟΓΗΣ των αγροτικών προϊόντων σε όλα τα στάδια της διαχείρισης τους.

Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από την πρώτη διαλογή του παραγωγού, στην συνέχεια τον έλεγχο της διαλογής από τα Δημοπρατήρια και τελικά τι πρώτη ύλη φτάνει στους χώρους των εμπόρων για να διαχειριστούν είτε εξαγωγή, είτε για εσωτερική αγορά.

Κοινή παραδοχή όλων των παρευρισκόμενων αναδείχθηκε το γεγονός για το πόσο διαφορετικό θετικό οικονομικό αποτέλεσμα θα επιφέρει σε όλους τους εμπλεκόμενους, η αλλαγή νοοτροπίας στο ζήτημα της σωστής διαλογής των κηπευτικών προϊόντων.

Αφού αναλύθηκαν τα επιμέρους ζητήματα, βγήκαν συγκεκριμένα συμπεράσματα και συμφωνήθηκαν ομόφωνα τα εξής:

α) Εμπορικό ενδιαφέρον έχουν όλες οι ποιοτικές κατηγορίες των προϊόντων (εξαιρουμένων πληγωμένων κτλ. καρπών) αρκεί να υπάρχει ΣΑΦΗΣ διαχωρισμός και αποτύπωση τους κατά την διαδικασία της δημοπρασίας

β )Έως τις 31/3/2022 τα Δημοπρατήρια θα αναλάβουν να ενημερώσουν εξ αρχής το σύνολο των (συνεργατών τους) παραγωγών για τις διαφορετικές ποιοτικές κατηγορίες και πως πρέπει παραδίδονται τα προϊόντα για την δημοπρασία.

γ) Έπειτα από αυτή την ημερομηνία, τα Δημοπρατήρια δεσμεύτηκαν να προβούν σε αυστηρότερη ΔΙΑΛΟΓΗ κατά την παραλαβή των προϊόντων.

δ) Οι έμποροι δεσμεύτηκαν με την σειρά τους ότι δεν θα προβαίνουν σε καμία επιστροφή προϊόντων (πιστωτικά) εφ όσον αγοράζουν αυτό που αναγράφεται στα χαρακτηριστικά της παρτίδας.

Συζητήθηκαν και άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν την εύρυθμη εσωτερική λειτουργία των Δημοπρατηρίων για την σωστή συνεργασία, εμπόρων, παραγωγών κτλ., αλλά το συμπέρασμα στην παρούσα φάση είναι ένα και αυτό πρέπει να στηρίξουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Σε μία δύσκολη χρονιά όπως είναι φετινή ας αναλάβουμε όλοι το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί, ξεκινώντας από την διαδικασία της ορθής ΔΙΑΛΟΓΗΣ των κηπευτικών προϊόντων.

Με αυτό τον τρόπο ο κόπος και ο ιδρώτας των αγροτών θα πάρει την υπεραξία, που έχει ανάγκη πρωτίστως ο παραγωγός και ακολουθεί και η υπόλοιπη αλυσίδα των εμπλεκομένων.

Με μια λέξη,

Σωστή ΔΙΑΛΟΓΗ

Πηγή: agrotikosierapetras.gr