Μέχρι 31/12 αγροτικά δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα.

Μέχρι 31/12 αγροτικά δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» παρατείνεται έως 31/ 12 η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα χρηματοδότησης από πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για ποσά μέχρι 25.000 ευρώ, καθώς και η εκταμίευση σχετικών πιστώσεων, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης από αυτούς ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η θέσπιση της ανωτέρω διάταξης κρίθηκε απαραίτητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αισθητές κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου έκαστου έτους, είτε λόγω της καλλιεργητικής περιόδου (γεωργοί), είτε λόγω ανάγκης ζωοτροφών (κτηνοτρόφοι), λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί από την πανδημία του κορωνοϊού και την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της.

Με δεδομένο ότι οι έκτακτες συνθήκες αντιμετώπισης της πανδημίας και των συνεχιζόμενων συνεπειών της εξακολουθούν να υφίστανται, η προτεινόμενη τροπολογία κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να παραταθεί η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα χρηματοδοτήσεως από πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα έως και τις 31.12.2020 των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για ποσά μέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς την υποχρέωση προσκομίσεως από αυτούς ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ολόκληρη η τροπολογία

Πηγή : Agronews.gr