Κινδυνεύουν οι Μέλισσες – Χημικός τρόμος τις απειλεί από τη χρήση φυτοφαρμάκων

Κινδυνεύουν οι Μέλισσες – Χημικός τρόμος τις απειλεί από τη χρήση φυτοφαρμάκων

Πιέζουν οι ευρωβουλευτές για περαιτέρω μείωση στη χρήση χημικών στον τομέα της γεωργίας

Περαιτέρω μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, περισσότερη χρηματοδότηση για έρευνα και καλύτερη παρακολούθηση είναι επειγόντως αναγκαία για τη διάσωση των μελισσών της Ε.Ε.

Αυτό τονίζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου, με ψήφισμά της που ενέκρινε, το οποίο και υπογραμμίζει τις αδυναμίες της πρωτοβουλίας για τους επικονιαστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες την καθιστούν ακατάλληλη για την αντιμετώπιση των κυριότερων αιτιών της μείωσης των επικονιαστών στην Ευρώπη.

Η εν λόγω Επιτροπή προτείνει να καθοριστεί η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων ως «κοινός δείκτης» για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των εθνικών μέτρων για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών.

Για να συμβάλουν στην περαιτέρω μείωση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα ενδιαιτήματα μέλισσας, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων να αποτελέσει βασικό τμήμα της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η Επιτροπή απαιτεί, επίσης, περισσότερα κονδύλια για τη στήριξη της έρευνας σχετικά με τις αιτίες της μείωσης των μελισσών για την προστασία της ποικιλίας των ειδών επικονιαστών. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν δείκτες της ζωτικότητας των αποικιών για να μετρηθεί εάν οι εφαρμοζόμενες ενέργειες ήταν επιτυχείς.

Το εγκεκριμένο κείμενο αποτελεί αντίδραση στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επικονιαστές και τονίζει ότι τα μέτρα της είναι ανεπαρκή για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών από τις αλλαγές χρήσης της γης, την απώλεια οικοτόπων, την εντατική καλλιέργεια, την κλιματική αλλαγή και τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι η πρωτοβουλία δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει επαρκώς τις κύριες αιτίες της μείωσης των επικονιαστών που είναι απαραίτητες για τη βιοποικιλότητα και την αναπαραγωγή σε πολλά φυτικά είδη.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 67 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή.

Το ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου τον Ιανουάριο στο Στρασβούργο.

Τον Απρίλιο του 2018, η Ε.Ε. συμφώνησε να απαγορεύσει πλήρως την εξωτερική χρήση του imidacloprid, της clothianidin και της thiamethoxam, γνωστών ως νεονικοτινοειδών. Ωστόσο, αρκετά κράτη-μέλη κοινοποίησαν επείγουσες παρεκκλίσεις σχετικά με τη χρήση τους στην επικράτειά τους. Μετά από πρόσκληση του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για δράση προστασίας των μελισσών και άλλων επικονιαστών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της για την πρωτοβουλία επικονιαστών της Ε.Ε. την 1η Ιουνίου 2018.

Την απολύτως σύμφωνη γνώμη του, εκπροσωπώντας τον κλάδο των γεωτεχνικών, εξέφρασε για την πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ Αλέκος Στεφανάκης, μιλώντας στη “Νέα Κρήτη” χθες: «Ο ρόλος της μελισσοκομίας είναι διπλός. Ο ένας είναι ότι είναι ο κύριος επικονιαστής. Άρα είναι ο βασικός συντελεστής για την αναπαραγωγή στο φυτικό βασίλειο. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτός ο κλάδος παράγει το υπέροχο τρόφιμο που λέγεται μέλι. Που είναι ένα εκπληκτικό τρόφιμο.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για έναν περιβαλλοντικό δείκτη. Γιατί τα έντομα αυτά μπορούν και επιβιώνουν μόνο σε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης τους ασφαλώς είναι τα διάφορα φυτοφάρμακα, των οποίων η αλόγιστη ή η απρογραμμάτιστη χρήση έχει πολλές φορές επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην ισορροπία του πλανήτη…».

Ο Αλέκος Στεφανάκης συνεχίζει λέγοντας πως «ασφαλώς και πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες και ασφαλώς καλά το κάνουν και πιέζουν στην παραπέρα μείωση των φυτοφαρμάκων, γιατί οι επιπτώσεις είναι πολλαπλές.

Πέραν του ότι πολύ εύκολα μπαίνουν χημικοί κίνδυνοι και μάλιστα πολύ δύσκολοι στην τροφική αλυσίδα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον άνθρωπο, υπάρχει και το θέμα ότι σε μας τους γεωτεχνικούς η χρήση του φυτοφαρμάκου είναι η εύκολη λύση. Η ελαχιστοποίηση, όμως, των φαρμάκων είναι μια παγκόσμια απαίτηση. Και είναι μονόδρομος προκειμένου να διαφοροποιήσουμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα από αυτά του τρίτου κόσμου ή της Αμερικής, γιατί είναι κι αυτό μια σημαντική διάκριση…».

Πηγή : neakriti.gr