ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης της ομάδας παραγωγών της GOLDEN FARM .

Για 6η συνεχόμενη χρονιά η GOLDEN FARM προσφέρει την δυνατότητα στους παραγωγούς της , να αποκτήσουν Πιστοποιημένα προϊόντα με χαμηλό κόστος πιστοποίησης!

Οι περισσότεροι πλέον γνωρίζουν , ότι έχει γίνει επιτακτική απαίτηση της αγοράς (τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού) οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων να πιστοποιούν τα προϊόντα τους , με κάποιο αναγνωρισμένο πρότυπο και αυτά να συνοδεύονται με κωδικό πιστοποίησης.

Ας πούμε όμως λίγα πράγματα για το τι είναι << Πιστοποίηση Αγροτικών Προίόντων >> και τι έχει ο παραγωγός να κερδίσει από αυτήν.

Το πιο αναγνωρισμένο πρότυπο παγκοσμίως για την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων είναι αυτή τη στιγμή το πρότυπο GLOBAL G.A.P.

Τι είναι η Πιστοποίηση GlobalGap;

Η πιστοποίηση GlobalGap των αγροτικών προϊόντων έχει αναγνωριστεί παγκόσμια ως το σημαντικότερο εργαλείο ανάδειξης της ποιότητας των προϊόντων , της ασφάλειας των παραγωγών και των εργατών που τα καλλιεργούν, των καταναλωτών που θα τα αγοράσουν , της προστασίας του περιβάλλοντος και της αϊφορίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την βασικότερη προϋπόθεση για να διακινηθούν τα προϊόντα μας στις απαιτητικές αγορές του εσωτερικού (markets) και φυσικά στις αγορές του εξωτερικού μιας και χωρίς κωδικό GlobalGap δεν περνάει τίποτα τα σύνορα της χώρας.

 

Πού στοχεύει η Πιστοποίηση ;

H πιστοποίηση μπορεί να βοηθήσει τον αγρότη – παραγωγό- επιχειρηματία να βελτιώσει τις καλλιεργητικές του πρακτικές ώστε να παράξει προϊόντα προστιθέμενης αξίας με ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα, τα οποία έχουν παραχθεί σύμφωνα με ένα παγκόσμιο πρότυπο με στόχο να βελτιώσει τη βιωσιμότητα της αγροτικής του δραστηριότητας παραμένοντας ενεργός στις αγορές εξασφαλίζοντας το εισόδημα του.

Πώς επιτυγχάνεται αυτό ;

Το βασικότερο όχημα για την επίτευξη ενός πιστοποιημένου προϊόντος είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης στο οποίο εμπλέκονται διάφοροι παράγοντες που διασφαλίζουν την αξιοπιστία του και την αποτελεσματικότητά του.

Ποίοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το <<κύκλο της ποιότητας>> των προϊόντων ;

Η έρευνα , η τεχνολογία , η ασφάλεια , η ποιότητα και τέλος η πιστοποίηση.

xhmikes analiseisΟ πρώτος παράγοντας για μία σωστά δομημένη και λειτουργική πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων είναι οι Σύμβουλοι Ποιότητας οι οποίοι αναλαμβάνουν την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την εφαρμογή των πρωτοκόλλων-προτύπων με τα οποία θα πιστοποιηθούν τα προϊόντα καθώς και τον έλεγχο εκείνων των διαδικασιών ποιότητας που τα απαρτίζουν.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται για άλλη μια χρονιά με τους καταξιωμένους επί σειρά ετών σύμβουλους ποιότητας της FOODSAFE , FOODSAFEοι οποίοι με τον επαγγελματισμό που τους διακρίνει προσφέρουν άριστες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ομάδα μας για να έχουμε ένα σωστό σύστημα GlobalGap και ένα πραγματικά πιστοποιημένο προϊόν.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι ο ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος αναλαμβάνει για λογαριασμό των πιστοποιημένων παραγωγών της GOLDEN FARM , την επιθεώρηση του συστήματος GLOBALG.A.P.  όπως αυτό έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από τους συμβούλους. Ελέγχει δηλαδή αν τα προϊόντα της ομάδας πιστοποιημένων παραγωγών της GOLDEN FARM καλλιεργούνται σύμφωνα με όσα λέει το πρότυπο GlobalGap, παρέχοντας διαπιστευμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση.αρχείο λήψης

Η GOLDEN FARM έχει την χαρά να συνεργάζεται με τον πλέον καταξιωμένο στο χώρο των πιστοποιήσεων φορέα την TÜV AUSTRIA Hellas ο οποίος σε συνεργασία με την FOODSAFE εκδίδει το πιστοποιητικό GlobalGap της ομάδας μας. Είναι σημαντικό ο φορέας που εκδίδει το πιστοποιητικό να έχει κύρος γιατί το ίδιο κύρος προστίθεται και στα πιστοποιημένα προϊόντα της GOLDEN FARM.

Το κέρδος του παραγωγού από την πιστοποίηση των προϊόντων του ;

  • Διευρύνουν το μερίδιό τους στην Ελληνική Αγορά.
  • Αποκτούν πρόσβαση στη Διεθνή αγορά η οποία απαιτεί πιστοποιημένα προϊόντα.
  • Αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των μη πιστοποιημένων παραγωγών.
  • Διασφαλίζουν την ασφάλεια τους , με την ορθή χρήση , ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων , με την χρήση των οδηγιών ασφαλείας .
  • Αποκτούν επιπλέον γνώσεις , όσο αφορά τις τελευταίες τεχνολογικές και εργαστηριακές πρακτικές, στην καλλιέργειά τους.

Συνοψίζοντας λοιπόν , η πιστοποίηση του προϊόντος , δίνει μια υπεραξία στο προϊόν από όλες τις απόψεις.

  GoldenFarm-TUV AUSTRIA1Για την εγγραφή σας επισκεφθείτε τα γραφεία της  εταιρείας μας , καθώς και για όποια ενημέρωση θέλετε σχετικά με αυτήν .

Επίσης μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2842089895 ή να στείλτε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook.