1ος στην κατηγορία του ο Γιάννης Μαλλιωτάκης στα 10χλμ.

1ος στην κατηγορία του ο Γιάννης Μαλλιωτάκης στα 10χλμ.