Πιστοποιήσεις

Το Δημοπρατήριο της Golden Farm με σκοπό τη διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας για τον παραγωγό και τον καταναλωτή, προσφέρει στους παραγωγούς πιστοποίηση.

Αξιόπιστος συνεργάτης μας είναι η TUV AUSTRIA Hellas, η οποία αξιολογεί και πιστοποιεί βάσει των διεθνών προτύπων και πιστοποιητικών GLOBALG.A.P. και GRASP επαληθεύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη ενός δυναμικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης που αφορά την ασφάλεια τροφίμων.

Clobal G.A.P. Certificate TUV Austria

2019-2020

Clobal G.A.P. Certificate TUV Austria

2017-2018

Clobal G.A.P. Certificate TUV Austria

2016-2017

Clobal G.A.P. Certificate TUV Austria

2015-2016