Ως Δημοπρατήριο ορίζεται μια συμβατικά ή ψηφιακά οργανωμένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα τους σε ενδιαφερόμενους αγοραστές με ελεύθερα διαπραγματεύσιμες τιμές, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση της τελικής τιμής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα εντός και διά του Δημοπρατηρίου. (πηγή: opengov.gr)

Δημοπρατήριο Golden Farm

Ποιοι Είμαστε

Συνδυάζοντας την εμπειρία, τη γνώση και την εξειδίκευση, η Golden Farm αποτελείται από μια ομάδα νέων ανθρώπων που έχουν ως κοινό σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας πιστοποιημένων προϊόντων προς τους τελικούς καταναλωτές.

Παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους παραγωγούς μας, με απόλυτη διαφάνεια στις συναλλαγές, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής δημοπράτησης.

Τι Κάνουμε

Τα προς διάθεση προϊόντα έρχονται στο δημοπρατήριο της Golden Farm συσκευασμένα από τον παραγωγό. Στη συνέχεια τα προϊόντα ξεφορτώνονται από το προσωπικό του χώρου και τοποθετούνται με μηχανήματα στο χώρο των εγκαταστάσεων μας.

Η Golden Farm πραγματοποιεί ηλεκτρονική δημοπράτηση, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας αγοράς και πώλησης προϊόντων, όπου όσοι συμμετέχουν προσφέρουν χρηματικό ποσό για να αποκτήσουν το προϊόν. Το προϊόν κατοχυρώνεται σε αυτόν που έχει προβεί στην πιο υψηλή προσφορά. Στη συνέχεια τα προϊόντα παραδίνονται στον αγοραστή.

Στην Golden Farm γνωρίζουμε τις ανάγκες του παραγωγού και με πρωταρχικό μας πάντα στόχο την αύξηση του εισοδήματος του και την καλύτερη εξυπηρέτηση του, εγγυόμαστε:

– Ποιότητα Υπηρεσιών

– Ασφάλεια

– Διαφάνεια

– Αξιοπιστία

Η εγγραφή στην Golden Farm είναι δωρεάν!